Dots IT Service บริษัท ดอทส์ โซลูชั่น จำกัด

บริการของเรา

งานติดตั้งวางระบบ Network, Server, IP Phone

เรารับออกแบบ ติดตั้ง วางระบบ รวมทั้งให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบเน็ตเวิร์ค โดยมีทีมงานประเมินหน้างานก่อนทำการติดตั้ง เพื่อวิเคราะห์หาข้อสรุปให้ลูกค้าได้รับบริการตรงตามความต้องการใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ ทั้งภายในสำนักงาน บริษัท โรงงาน เชื่อมโยงสาขา พร้อมระบบรักษาความปลอดภัยที่มีมาตรฐานสูง