Dots IT Service บริษัท ดอทส์ โซลูชั่น จำกัด

บริการของเรา

งานติดตั้งระบบ WiFi

เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านการติดตั้งและวางระบบ WiFi สำหรับ อาคาร หอพัก อพาร์ทเม้นท์ โรงแรม สำนักงาน หน่วยงานต่างๆ ทั้งแบบ Indoor และ Outdoor รองรับอุปกรณ์ทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ ภายใต้มาตรฐาน เร็ว แรง ครอบคลุมพื้นที่การใช้งาน และยังมีระบบควบคุมออกแบบให้เหมาะกับการใช้งานอีกด้วย